Dvojhrob „Impala“

 

Netradičné riešenie dvojhrobu realizované podľa predstáv zákazníka v svahovitom teréne. Spodnú časť dvojhrobu tvorí spodný a vrchný rám v hrúbke 3 cm, na ktorom sú osadené dve krycie dosky v hrúbke 5 cm. Na vrchnom ráme sú na sebe osadené dve masívne podpomníkové podložky, každá v hrúbke 12 cm. Pomník tvoria 3 samostatné časti v hrúbke 7 cm, pričom stredný kus pomníka je vyšší a osadený mierne dozadu. Tieto 3 pomníkové kusy sú z oboch strán ohraničené hranolmi v hrúbke 12 cm. Písmo je pieskované a pozlátené.

Použitý materiál

Žula "Impala"

Identifikátor

D0008

Kategória

Dvojhroby