Služby

Okrem kompletných realizácií pomníkov poskytujeme aj rôzne doplnkové služby, ako je dopĺňanie písma na existujúce pomníky, renovácie starších pomníkov alebo demontáž krycích dosiek. Podrobnejší opis jednotlivých služieb nájdete nižšie. V prípade záujmu vám radi poskytneme ďalšie informácie.

Naše služby zahŕňajú aj kompletnú realizáciu kuchynských dosiek a obkladov krbov, od zamerania až po inštaláciu.

Taktiež nás môžete osloviť s inými požiadavkami – vieme vyrobiť kúpeľňové dosky, parapetné dosky, stoly, schody, pamätné tabule a iné.

Kompletné realizácie pomníkov
(jednohroby, dvojhroby a urnové hroby)

Pri výbere pomníka Vám pomôžeme zorientovať sa vo veľkom množstve materiálov, typov náhrobných kameňov, tvarov a pod. Prejdeme s Vami všetky možnosti, aby bol Váš výber správny.

 

Pred realizáciou odporúčame dohodnúť osobnú obhliadku miesta, ktoré si presne zameriame a určíme rozmery jednotlivých častí náhrobku (výška základu, výška rámov/spodnej časti hrobu a pomníka) tak, aby spĺňali vaše predstavy, a taktiež aby zapadli do koncepcie daného cintorína a okolitých hrobov.  V prípade, ak sa na mieste nachádza starý náhrobok, potrebné časti demontujeme a odvezieme.

 

Ako prvý sa realizuje železobetónový základ. Po výrobe pomníka, ktorá spravidla trvá 4 – 8 týždňov*, prebieha inštalácia náhrobku a úprava okolitého terénu.

 

*pri jednoduchších pomníkoch je možné dohodnúť skorší termín výroby

Písmo

Písmo na pomníky môže byť vyhotovené troma rôznymi spôsobmi:

 

Ručne sekané písmo

Tento spôsob je kompletne realizovaný ručne, od narysovania až po vysekanie. Písmo môže byť zvýraznené zlátením/striebrením/farbením.

Kvôli časovej náročnosti vyhotovenia sa toto písmo využíva najmä pri dopĺňaní textu na existujúce pomníky s pôvodným ručne sekaným písmom.

 

Pieskované písmo

V súčasnosti ide o najpoužívanejší spôsob vyhotovenia písma na pomníky. Výhodou je široký výber fontov a možnosť vidieť návrh textu pred jeho vyhotovením. Písmo sa vytvára pieskovacím strojom – vyhĺbením do kameňa. Písmo môže byť zvýraznené zlátením/striebrením/farbením.

 

Kovové písmo

Je vhodnou alternatívou k písmu pieskovanému a ručne sekanému, nakoľko jeho použitím docielime iný estetický vzhľad pomníka.

 

Pri kovovom písme je výber fontov menší ako pri pieskovanom písme. V ponuke sú rôzne povrchové úpravy písma: bronzová, zlatá, čierne zlato, brúsený a nebrúsený nerez. Výber povrchovej úpravy je ideálne zvoliť v kontraste s farebným odtieňom  kameňa. Montáž sa realizuje vŕtaním a lepením.

Ukážky písiem
Kamenárstvo Kratochvíla | Pieskované písmo
Kamenárstvo Kratochvíla | Doplnky : Svietnik
Doplnky
(LAMPÁŠE a VÁZY, URNOVÉ SCHRÁNKY, MISY/KVETINÁČE)

Doplnky sú často súčasťou nových pomníkov, ale môžu byť k pomníku nainštalované aj dodatočne. V prípade starších hrobov môžu byť vymenené za nové.

 

Na výber je z mnohých druhov náhrobných doplnkov, ako sú lampáše, vázy, urnové schránky, misy a kvetináče.

 

Lampáše a vázy sa vyrábajú najmä z kameňa a rôznych kovových materiálov.

 

Urnové schránky z prírodného kameňa sa zvyčajne inštalujú na kryciu dosku jednohrobov/dvojhrobov, prípadne vedľa pomníka (podľa daných možností konkrétneho miesta). Slúžia na umiestnenie urien v prípade, ak sa urna nevloží pod kryciu dosku. Na kamenné urnové schránky sa takisto vyhotovuje text.

 

Misy/kvetináče z prírodného kameňa sú v ponuke v rôznych tvaroch, s priemerom 14/24/33/44 cm. Väčšinou sa dodávajú z rovnakého materiálu ako pomník.

 

V galériách našich prác môžete vidieť viaceré doplnky v rôznych prevedeniach, materiáloch a umiestneniach.

Ukážky doplnkov
Dopĺňanie písma na pomníky podľa pôvodného štýlu

Pri dopĺňaní písma na existujúce pomníky dbáme na to, aby bolo realizované rovnakou metódou ako pôvodný text, ktorý sa na pomníku nachádza. Zároveň musí byť presne dodržané plánované rozmiestnenie písma, tak aby sa zachovala pôvodná estetická rovina pomníka.

Kamenárstvo Kratochvíla | Ručne sekané písmo
Kamenárstvo Kratochvíla | Renovácie
Renovácie

Renovácie môžu byť komplexné alebo čiastkové, podľa požiadaviek zákazníka, stavu pôvodných materiálov pomníka a jeho hodnoty.

 

Najčastejšie sa renovujú staršie pomníky, ktoré môžu byť po rokoch poškodené/uvoľnené/naklonené. Častokrát je nutné pôvodný hrob demontovať, vyhotoviť nový železobetónový základ a jednotlivé časti znova nainštalovať.

 

V prípade nutnosti prebrúsenia jednotlivých častí sa tieto práce realizujú buď priamo na mieste alebo v dielni. Poškodené časti hrobu sa dajú jednotlivo nahradiť novými.

 

Renovované môže byť aj pôvodné písmo, ktoré sa vybrúsi a vybraným spôsobom vyrobí nové. Starý pomník takto získa nový lesk.

Gravírovanie portrétov a fotografie na porceláne

Gravírované portréty

Našim zákazníkom ponúkame ručne gravírované umelecké portréty, ktoré sa vyhotovujú na základe fotografie.

Vyhotovenie takéhoto portrétu spočíva v mechanickom narušení lesklého povrchu kameňa, pričom svetlá farba portrétu je farbou kameňa. Preto portréty najlepšie vyniknú na tmavých kameňoch s jemnou štruktúrou.

 

Porcelánové fotografie

Zabezpečujeme výrobu porcelánových fotografií. Dodaná fotografia sa prenesie na vami zvolený tvar a veľkosť porcelánu (ovál, obdĺžnik atď).

Pri výrobe je porcelán vypalovaný na teplotu vyše 800 stupňov Celzia a fotografia je tak chránená glazúrou, vďaka čomu je zaručená maximálna životnosť a odolnosť výrobku voči vplyvom počasia.

Ukážky
Kamenárstvo Kratochvíla | Gravírovanie portrétov
Kamenárstvo Kratochvíla | Obnova nápisov
Obnova nápisov (zlatenie, striebrenie a farbenie)

Staršie nápisy na pomníkoch niekedy vyžadujú obnovu. Po rokoch vplyvu počasia nápisy strácajú svoj lesk a neskôr aj samotnú výplň. Správny postup pri zlátení a striebrení písma zaručuje trvácnosť nápisov na približne 10 rokov*. Zlátenie realizujeme plátkovým 23,75 karátovým zlatom, aplikovaným správnym remeselným postupom.

 

* (Pri epitafných doskách na urnových pomníkoch, ktoré nie sú vo zvyslej polohe, sa tento čas skracuje.)

Demontáž krycích dosiek v prípade pohrebu

Odbornú demontáž krycích a epitafných dosiek realizujeme v prípade pohrebu, vloženia urnovej schránky pod kryciu dosku alebo do urnového hrobu.

Kamenárstvo Kratochvíla | Demontáž krycích dosiek