Urnový pomínk „Aurora India“

 

Netradičné riešenie urnového pomníka podľa návrhu zákazníka z materiálu Aurora India. Spodná časť je zhotovená zo spodného rámu a krycej dosky v hrúbke 5 cm, ktorá má hrany opracované do štvrťoblúka. Na krycej doske je osadená konzola s epitafnou doskou, ktorej hrany sú taktiež opracované do štvrťoblúka. Kovové písmo je od talianskej značky Caggiati – Corsivo bronz. Železobetónový základ je obložený obkladom z rovnakého materiálu ako celý urnový pomník.

Použitý materiál

Žula "Aurora India"

Identifikátor

UH0001

Kategória

klasické, Urnové pomníky